Rotmotekster

Click here to edit subtitle


 

Vømmøl Spellmannslag

Arbeidslaget hass K. Vømmølbakken

 

Heimevernslaget

Afghanistan
Alt for Norge
Angiver Lydersen
Armfeldttoget
Arnljot og Elline Gelline
Balladen om Lindseth-Magnar Lauvsnes
Ballalajka
Bonsersjant Børø
Brevet frå Barrikaden
Brurpolsen åt Sulhusgubben
Cecilie Grunnan
Che Guevara
Der Kledt æ deg Nakin
Dragonane på Norderhov
Elisabeth
Eritrea
Fel-Hans
Feleslaktar'n
Folkekrigens Veg
Forra
Fredsprisen
Gammelsersjanten på Sykehuset
Generalens Kabal
Greftarsongen
Han var ein Tapper Mann
Hegra Festning
Heimevern kan vær så Mange Tinga
Heimevernscoqtail'n
Heimevernsongen
Håvard-Hedde Valsen
Ilsvikøra
Jeanne D' Arch
Jonas Anton
Korstogridder Jo af Isenfjær
Krager'n hains Far
Lanseknekten
Lidiche
Loddinga i Leangen Central
Mattis og 1905
Mattis og Første Verdenskrig
Mattis og Peer Gynt
Missekonkurransen
Nicargua
Nobelprisen
Nordfosenstevet
Oinnpolsen
Olav Trygg
Ole og Sivert på Forramarsj
P2-Vignetten
Pelsutdelinga
Polstreiken
På Sanda i Malm
Rallarblod
Sigarhandler Alfried Eschwald
Skorovass
Slaget på Levring
Slakter Soles Bånsull
Sliperivisa
Snusløppkaill'n
Soldatstevet
Soweto
Spainnhivar'n
Store Tyske Bondekrig
Svarten
Søttendemai-Sangen
Sålles vart æ Glad i Trondhjæm
Ta Meg med te Trøndelag
Tito har Mista eit Bein
Tormod Morset
Trekkspellsersjanten
Uovervinnelige Armada
Vern Alta-Kautokeino
Yassar Arafat

Ola Uteligger

 

Hans Rotmo

Trossetrua Band